Usrati Jannati

Usrati Jannati

Usrati Fi Misr

Usrati Fi Misr

Keluarga Di Johor

Keluarga Di Johor

Keluarga Di Kelantan

Keluarga Di Kelantan

Ijtima' Mahasiswi Siri Ke-2

Wednesday, March 28, 2007“ Sekawanan rusa yang dipimpin oleh rusa adalah lebih baik daripada

sepasukan singa yang dipimpin oleh rusa ”

(peribahasa Latin)


Menggerakkan muda-mudi masa kini kepada “amar magruf nahi munkar” adalah sukar sekiranya tiada kerjasama dan apa entah lagi ada yang tidak merasakan itu bukan tugas mereka. Sebagai golongan azhariah yang bakal di digelar Ibu Dunia Islam dan sayap kiri kaum Adam sudah menjadi kewajipan untuk kita mengambil berat tentang revolusi dunia yang sedang berlaku dan bakal berlaku.

Bumi Mesir yang digelar Markaz Latihan Dakwah dan Ilmu, mendedahkan penuntut-penuntutnya dengan pelbagai metodologi dakwah seperti ceramah-ceramah, bengkel, usrah dan lain-lain. Dengan ini, dapatlah kita menguatkan lagi ilmu dan pengetahuan sebagai seorang 'Amilah yang bakal menempuh pelbagai rintangan dan pengaruh Orientalis barat yang banyak mempengaruhi akal manusia.

Oleh yang demikian,Ijtima’ Mahasiswi siri ke-2 ini cuba mengadakan program dengan pelbagai pengisian bagi mendedahkan kepada mereka bentuk-bentuk usrah yang bakal dilakukan selaras dengan pemikiran rakyat Malaysia, setiap peringkat umur dan keadaan.

OBJEKTIF :

  • Melatih Usrah supaya berani tampil kehadapan
  • Menerapkan tanggungjawab pada setiap individu tentang pentingnya Usrah.
  • Kemantapan dalam menarik minat mad'u untuk masuk ke usrah.
  • Menjalankan tanggungjawab amal ma'ruf nahi munkar.
  • Merealisasikan impian para pendakwah dan Ulama terdahulu.
  • Merapatkan ukhuwah Islamiah yang sedia terjalin di kalangan ahli hewi semua.

Program yang bertemakan " Ke Arah Kecemerlangan Usrah " ini, adalah untuk memberi peluang kepada para peserta melatih diri dalam pelbagai kemahiran . Disamping itu juga, para peserta akan didedahkan dengan pelbagai pengisian yang menarik. Semoga program ini dapat menyumbang ke arah kelancaran perjalanan dakwah demi agama Islam yang sama-sama kita cintai.