Usrati Jannati

Usrati Jannati

Usrati Fi Misr

Usrati Fi Misr

Keluarga Di Johor

Keluarga Di Johor

Keluarga Di Kelantan

Keluarga Di Kelantan

Kunci kedua dan ketiga

Monday, June 25, 2007

Dalam keadaan kepala dipenuhi dengan dugaan dan berita yang tak terduga aku gagahkan tangan untuk menyambung sebuah cerita.

Memantapkan hafalan matan (syair Arab). Perkara ini sangat penting bagi mempelajari ilmu Qiraat. Tulisan aku ini juga kufikir boleh dimanfaatkan oleh kawan-kawan sealiran. Menghafal adalah sesuatu yang lazim bagi diri kita. Dalam tempoh cuti yang panjang ini, sesuai sekali untuk dimanfaatkan dengan menghafal secara berdikit-dikit. Sehari satu muka surat. Satu kapasiti yang tidak terlalu banyak untuk diaplikasi. Apa yang perlu ialah disiplin dan ketekunan. Semoga berjaya!

Membikin sebuah buku. Untuk mencapai target ini, aku bahagikan 16 minggu kepada 4 fasa yang meliputi fasa mengumpul maklumat, menulis, mengesahkan dan menerbitkannya ke pasaran. Rasanya aku sudah tidak mampu untuk berbicara dengan lebih lanjut tentang perancangan cuti kali ini kerana terlalu banyak berita luar jangka yang tali temali berkunjung.

Kepada umi, semoga pembedahan hari ini akan berjaya!

0 comments: